Топим за жидких?

Топим за жидких?

Топим за жидких?